Facebook and Cambridge Analytica affair: Belgian users are also affected

In het licht van het Facebook-schandaal, dat steeds verder uitdijt, blijkt nu ook de data van tienduizenden Belgen in handen te zijn gekomen van het Britse data-analysebedrijf Cambridge Analytica.

Ook Belgische gebruikers getroffen

Initieel zou het gaan om 8 Belgen die de applicatie “thisisyourdigitallife” hadden geïnstalleerd. De geoogste data zou niet beperkt zijn tot gegevens van de personen die zelf de applicatie in kwestie hadden geïnstalleerd, maar ook gegevens met betrekking tot hun “vrienden” op Facebook. Via een dergelijk viraal systeem zouden uiteindelijk de gegevens van meer dan 60.000 Belgen ingezameld zijn geweest.

Al lang voorspeld

Facebook heeft een systeem opgezet dat applicatie-ontwikkelaars toeliet om via de Facebook-gebruiker die de app installeerde “toelating” te vragen  voor het verkrijgen van  de gegevens van hun vrienden. In het verleden hebben meerdere Europese toezichthouders al hun bezorgdheid geuit over de toegang die applicatieontwikkelaars kunnen krijgen tot de persoonsgegevens van Facebook gebruikers, onder meer tot gegevens van “vrienden” (dus de “vrienden” die zelf niet de app geïnstalleerd hadden). Facebook was heel goed op de hoogte van de mogelijkheden van het systeem. Maar dat het op zo een grote schaal zou worden misbruikt voor politieke beïnvloeding is schrikbarend.

De rol van Cambridge Analytica

Het Britse bedrijf Cambridge Analytica zou de gegevens hebben verkregen via de applicatie “thisisyourdigitallife”. Het onderzoek over de precieze omvang van die datavergaring is in handen van de Britse collega’s van de ICO. Op dinsdag 10 april brengen zij hierover een eerste verslag tijdens de plenaire vergadering van de Groep gegevensbescherming Artikel 29.

Vanaf 25 mei: GDPR

Vanaf 25 mei wordt de nieuwe, strengere Europese Privacywet van toepassing. Verwacht wordt dat deze komaf zal maken met dergelijk datamisbruik op grote schaal. Alleen komt de beslissing om al dan niet sanctionerend op te treden dan te liggen bij de toezichthoudende Autoriteit van de lidstaat waar de hoofdvestiging van de dataverwerker gevestigd is. In het geval van Facebook wordt dat Ierland. Al kan het Europese Comité voor Gegevensbescherming ook wel zaken naar zich toe trekken indien nodig. Dan moeten alle nationale toezichtsautoriteiten die beslissing volgen.

Facebook heeft aangekondigd dat zij betrokkenen zal informeren indien hun gegevens mogelijk “op ongepaste wijze” werden meegedeeld met Cambridge Analytica. Belgen die menen dat hun persoonsgegevens doorgespeeld werden aan Cambridge Analytica kunnen inmiddels een klacht indienen bij de Privacycommissie. De ICO is nu aan zet, maar de klachten kunnen worden meegenomen in het internationale onderzoek hierover. De Privacycommissie zal naarmate het dossier vordert hierover verder informeren.


Sign up for our Cyber Pulse newsletter

Stay tuned to the forthcoming activities of the Coalition community. Cyber Pulse keeps you up-to-date on the latest cybersecurity news, community actions and member stories.

Download onze Cyber Security Gidsen


Deel deze nuttige inhoud met vrienden:

Volg ons op sociale netwerken: