Deze brochure van de Veiligheid Van de Staat (VSSE) omvat een reeks nuttige advie- zen voor elke persoon of organisatie die de vei- ligheid van zijn gegevens wil verbeteren tijdens verplaatsingen naar het buitenland.

We zijn zo gewend geraakt aan reizen naar het buitenland dat we vaak vergeten aan welke risico’s we worden blootgesteld. Een ongeval, gegevensverlies, diefstal of spionage: niemand blijft ervan gespaard.

In dit document vindt u adviezen voor elk van de drie fases van een reis: vóór het vertrek, tijdens de reis en bij de terugkeer. Ze zijn niet van toepassing of noodzakelijk voor elk van uw reizen of verplaatsingen. U dient een keuze te maken aan de hand van de inschatting van het risico.

Gidsen om te downloaden

 


Sign up for our Cyber Pulse newsletter

Stay tuned to the forthcoming activities of the Coalition community. Cyber Pulse keeps you up-to-date on the latest cybersecurity news, community actions and member stories.

Download onze Cyber Security Gidsen


Deel deze nuttige inhoud met vrienden:

Volg ons op sociale netwerken: