Constituée d'experts du monde académique, du secteur privé et des autorités fédérales, la Coalition entend renforcer la cybersécurité en Belgique et protéger l'économie numérique.

Sinds een jaar werkt een unieke drieledige coalitie van experten uit de academische wereld, de privésector en de overheid eraan om cybersecurity in België te versterken en de digitale economie beter te beschermen.

Bekiijk alle interviews met CEO’s

Cyber Security Coalition, een jaar van succesvolle activiteit

Cyber Security Coalition wil meer samenwerking rond cybersecurity creëren

‘There are only two types of companies, those that have been hacked and those that will be’

Sinds een jaar werkt een unieke drieledige coalitie van experten uit de academische wereld, de privésector en de overheid eraan om cybersecurity in België te versterken en de digitale economie beter te beschermen. Deze Cybersecurity Coalition vraagt meer aandacht voor deze problematiek en heeft daarvoor onder andere een gids uitgewerkt om de bedrijfswereld te sensibiliseren om incidenten te vermijden.

Uit recente cijfers van de Amerikaanse verzekeringsmakelaar Marsch blijkt dat 38% van de Belgische ondernemingen ooit al eens gehackt zijn, wat mogelijk een onderschatting is. Als we enkel zouden spreken over de financiële sector, gaat het om maar liefst 80%. Op Europees niveau is het zelfs 50%. De problematiek omtrent cybersecurity wordt immers nog het best samengevat door Robert Mueller, voormalig directeur van de Amerikaanse FBI: ‘There are only two types of companies, those that have been hacked and those that will be.’

De voordelen van de digitale economie moeten de dreiging afwenden. Een van de voornaamste doelstellingen van de Coalitie is dan ook het vertrouwen herstellen. Als verschillende partners met diverse achtergronden samenwerken en hun krachten bundelen, moet dat lukken. Daarom vraagt de Coalitie om meer samenwerking rond cybersecurity.

Boekt deze coalitie resultaat?

De coalitie verenigt vandaag meer dan 45 leden en werkt rond vier krachtlijnen:

  1. het uitwisselen van ervaringen en expertise,
  2. het delen van informatie (‘intelligence’) en operationele samenwerking,
  3. sensibiliseren van het grote publiek en
  4. het formuleren van adviezen voor bedrijven en publieke instellingen.

De meest cruciale vraag is echter: ‘Boekt deze Coalitie al resultaat na een jaar?’ Het antwoord daarop is volmondig ‘ja’.

Zo konden leden tijdens vier verschillende werkdagen hun expertise en ervaringen delen en leren van elkaar, en dit over onderwerpen als wetgeving, governance en de aanpak van incidenten. Daarnaast wisselden veiligheidsexperts van bedrijven en overheidsdiensten op tweewekelijkse basis informatie uit over specifieke dreigingen binnen een Intersectoraal Computer Security Incident Response Team (Inter-CSIRT). Samen vormen zij een ‘netwerk van vertrouwen’, die de kritieke cyberinfrastructuur van ons land wil versterken.

Deze Coalitie vestigde ook de aandacht op het gegeven dat de cyberproblematiek weinig ‘zichtbaar’ is. Om meer bewustzijn rond dit thema te creëren, werd de campagne ‘Vergeet wachtwoorden, gebruik een wachtzin’ uitgewerkt.

Zo hebben de verschillende partners van de coalitie een brochure opgesteld, de ‘Incident Management Guide’. Deze gids is bedoeld voor zowel de grote als de kleine bedrijven en wordt mede ondersteund door het ‘Centrum voor Cybersecurity België’ (CCB).

Wat brengt 2016?

De coalitie wil werk maken van een zekere verbreding (meer bedrijven en publieke instellingen in België doen aansluiten) en een verdieping (rond de vier krachtlijnen). De sterkte van deze coalitie is immers haar unieke samenstelling, die de expertise van haar verschillende partners moet bundelen. Ook zal de samenwerking met het Centrum voor Cybersecurity worden voorgezet. Dit is immers van cruciaal belang als bedrijven, universiteiten en overheid willen opboksen tegen georganiseerde cybercriminaliteit.

Quotes

‘Het initiatief van de Cyber Security Coalition vormt een belangrijke hefboom voor de groei van de digitale economie.’

(Dominique Leroy, Proximus)

‘De Cyber Security Coalition vormt een ‘platform van vertrouwen’, dat instaat voor sturing en advies rond de aanpak van cybersecurity-incidenten in alle mogelijke bedrijven .’

(Michèle Sioen, VBO-FEB)

‘De Cyber Security Coalition biedt een platform, waardoor de academische wereld een betere kijk krijgt op de specifieke noden van zowel de overheid als de privésector inzake ‘human resources’ en de nodige ‘skill sets’.’

(HoWest)

‘Hierdoor kan de academische wereld, samen met de overheid nieuwe programma’s definiëren met het oog op een goed opgeleide ‘cyber beroepsbevolking’.’

(Yves Poullet, UNamur)

‘De samenwerking tussen de drie sectoren om het security bewustzijn te verhogen en om nieuwe opleidingsnoden te definiëren, is van belang om een cyber bestendige digitale economie uit te bouwen tegen 2020.’

(Miguel De Bruycker, Centrum voor Cybersecurity België)


Sign up for our Cyber Pulse newsletter

Stay tuned to the forthcoming activities of the Coalition community. Cyber Pulse keeps you up-to-date on the latest cybersecurity news, community actions and member stories.

Download onze Cyber Security Gidsen


Deel deze nuttige inhoud met vrienden:

Volg ons op sociale netwerken: