Studie & White Paper: Cyberveiligheid in de Belgische maakindustrie

In België zijn er naar schatting 5.000 industriële maakbedrijven. Daarvan heeft een goeie 60% de stap gezet naar Industrie 4.0. Maakbedrijven investeren toenemend in slimme operationele technologieën (OT), geconnecteerde machines en robots om hun productieprocessen te verbeteren. Dit Industrieel Internet of Things (IIoT) komt echter ook steeds meer in het vizier van cybercriminelen. In een internationale bevraging van Fortinet geven 58% van de grote industriële bedrijven aan dat ze het afgelopen jaar te maken kregen met een veiligheidsinbreuk op hun OT-systemen.

Hoe is het gesteld met de cyberveiligheid van maakbedrijven in België?

Om dit te achterhalen, organiseerden Agoria/Sirris & HOWEST/UGent eind 2020-begin 2021 een bevraging onder 77 Belgische maakbedrijven. Het was even schrikken toen ze vaststelden dat 30% van de kritische hardwarecomponenten en bijhorende besturingssystemen meer dan tien jaar oud zijn. Bovendien voeren bedrijven nauwelijks updates uit. Hierdoor ligt de productieomgeving te grabbel voor cybercriminelen. Als het dan fout loopt, blijkt dat slechts één op vier van de respondenten beschikt over een goed rampenplan dat zowel de IT- als OT-omgeving afdekt.

De productieomgeving afsluiten voor de buitenwereld vormt niet de oplossing. In deze bevraging tekende zich echter een duidelijke kopgroep af. Deze 10% van de ondervraagde bedrijven toont hoe het wel moet en vormen een inspiratiebron voor andere bedrijven.

Op basis van deze bevindingen en andere factoren werden tien aanbevelingen geformuleerd, die verder gedetailleerd worden toegelicht in de White Paper “Recommendations for Better Cybersecurity in the Belgian Manufacturing Industry”. Ze helpen onze bedrijven alvast op weg om Industrie 4.0 te omarmen op een cyberveilige manier!

Je kan de White Paper (in het Engels) en een informatieboekje in het Nederlands downloaden via deze link.


Sign up for our Cyber Pulse newsletter

Stay tuned to the forthcoming activities of the Coalition community. Cyber Pulse keeps you up-to-date on the latest cybersecurity news, community actions and member stories.

Download onze Cyber Security Gidsen


Deel deze nuttige inhoud met vrienden: