Digital security : Participate in the OECD survey for SMEs

De OESO wil kmo’s interviewen om inzicht te krijgen in de kansen en uitdagingen van de digitale veiligheid en het beheer van privacyrisico’s.

De OESO wil kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) interviewen om inzicht te krijgen in de kansen en uitdagingen van de digitale veiligheid en het beheer van privacyrisico’s.

Deze interviews zouden gemiddeld 30-45 minuten duren en willen peilen naar de belangrijkste uitdagingen waarmee kmo’s te maken krijgen en welke oplossingen openbare beleidsregels kunnen bieden. Firma’s en geïnterviewden zullen anoniem blijven.

Dit zijn de vier belangrijke vragen van het onderzoek van de OESO:

  1. Wat zijn de belangrijkste risico’s op vlak van digitale veiligheid en privacy waarmee kmo’s worden geconfronteerd en hoe gaan ze ermee om?
  2. Welke uitdagingen en kansen komen kmo’s tegen bij de toepassing van DSPRM? Verschillen ze naargelang het type kmo en de sector?
  3. Hoe kunnen beleidmakers kmo’s helpen bij hindernissen om tot een doeltreffend DSPRM te komen?
  4. Welke goede praktijken van een doeltreffend DSPRM bij kmo’s kunnen worden gepromoot door beleidmakers?

Om deze en bijhorende vragen te beantwoorden, zou de OESO graag kmo’s interviewen met minstens één van de volgende kenmerken:

  • Data-intensieve en op ICT-steunende zakenmodellen. Kmo’s die grote hoeveelheden data verzamelen, opslaan, verwerken en/of doorgeven, waaronder persoonsgegevens, bijvoorbeeld in de financiële of gezondheidssector.
  • Kmo’s betrokken in kritieke activiteiten en sectoren. Kmo’s betrokken bij activiteiten, sectoren en infrastructuren die als kritiek worden beschouwd, bijvoorbeeld energie, water, transport, ziekenhuizen, …; en ook kmo’s in de ICT-sector.
  • Kmo’s geïntegreerd in de waardeketens van grotere ondernemingen. Kmo’s die input gebruiken en/of output voorzien als deel van een grotere waardeketen, waaronder als dochteronderneming van grotere firma’s en over de grenzen heen.
  • Kmo’s betrokken in datastromen die over de grenzen heen gaan. Kmo’s die grensoverschrijdende datastromen genereren van persoons- en andere gegevens, waaronder bijvoorbeeld kmo’s die ‘cloud computing services’ buiten de grenzen gebruiken of voorzien.
  • Kmo’s met een groot groeipotentieel. Start-ups en andere kmo’s die risicokapitaal en ander investeerders aantrekken en beantwoorden aan een van de bovenstaande kenmerken.

Als u graag deelneemt, neem dan contact op met Anneleen Dammekens voor 7 augustus. Wij zouden ook blij zijn met suggesties van experts die bekend zijn met deze materie en die de meningen van de kmo’s zouden kunnen aanvullen. De interviews zouden idealiter plaatsvinden tijdens augustus en begin september.


Sign up for our Cyber Pulse newsletter

Stay tuned to the forthcoming activities of the Coalition community. Cyber Pulse keeps you up-to-date on the latest cybersecurity news, community actions and member stories.

Download onze Cyber Security Gidsen


Deel deze nuttige inhoud met vrienden:

Volg ons op sociale netwerken: