De Cyber Security Coalition is een non-profitorganisatie (VZW) officieel opgericht in januari 2015. Wij bieden een neutraal, niet-commercieel forum waar collega’s in alle vertrouwen informatie kunnen uitwisselen.

De Coalition is een initiatief gefinancierd door de leden. Het jaarlijkse lidgeld dekt de werkingskosten en diensten van de Coalition, zoals het voorzien van sensibiliseringscampagnes, informatiekits en de publicatie van richtlijnen.

 

JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING

Alle leden van de Cyber Security Coalition zijn vertegenwoordigd in de Algemene Vergadering.


RAAD VAN BESTUUR

De leden duiden de Raad van Bestuur aan, die verantwoordelijk is voor het bestuur van de Coalition. Hij bestaat uit minstens één bestuurder uit de publieke, private en academische sector. Het Bestuur wordt voorgezeten door een Voorzitter, aangeduid door het Bestuur voor een termijn van 4 jaar.


FOCUSGROEPEN

De Cyber Security Coalition telt momenteel 9 focusgroepen. Elke focusgroep bestaat uit domeinexperten uit de organisaties die lid zijn, die op regelmatige basis samenkomen om hun ervaringen en best practices uit te wisselen en gezamenlijk deel te nemen aan verschillende projecten.


KANTOORTEAM

Het Kantoorteam van de Coalition zorgt voor het dagelijks beheer van de Coalition.

Sign up for our Cyber Pulse newsletter

Stay tuned to the forthcoming activities of the Coalition community. Cyber Pulse keeps you up-to-date on the latest cybersecurity news, community actions and member stories.

Download onze Cyber Security Gidsen


Deel deze nuttige inhoud met vrienden:

Volg ons op sociale netwerken: