Sophisticated cyber attacks : Coalition Newsletter #1

De gesofisticeerde cyberaanvallen van tegenwoordig brengen ondernemingen en consumenten heel wat schade toe, door de toenemende samenwerking tussen groepen van cybercriminelen.

Cyber Security Coalition voor meer cyberweerstand

De gesofisticeerde cyberaanvallen van tegenwoordig brengen ondernemingen en consumenten heel wat schade toe, door de toenemende samenwerking tussen groepen van cybercriminelen. Het is dus niet meer dan normaal dat slachtoffers van deze aanvallen in hun pogingen om zich te beschermen hulp zoeken bij collega’s en partners.

Samenwerking als bescherming: samen tegen cyberaanvallen

Eind 2014 werd de Belgische Cyber Security Coalition opgericht door een groep grote ondernemingen, sectorverenigingen, openbare instanties en academici, om samen te werken aan de strijd tegen cyberaanvallen. Vanaf het begin telt de coalitie ondernemingen uit de bankensector, verzekeringsmaatschappijen en telecomoperatoren onder zijn leden.

Vaak hebben zelfs heel grote ondernemingen niet alle expertise in huis op vlak van bescherming tegen cyberaanvallen, laat staan dat ze weten hoe ze die expertise het beste aanwenden. Daarom brengt de coalitie experts van zijn leden samen om regelmatig en op een gestructureerde manier ervaringen, best practices en ‘geleerde lessen’ uit te wisselen op een strikt vertrouwelijke manier. Door relevante informatie te delen met openbare diensten gericht op cyberveiligheid helpen ze peilen naar de cyberveiligheidsdreiging tegen ons land, onze economie en burgers. Door het cyberveiligheid op te drijven, helpen deze ondernemingen ook de weerstand van de nationale kritieke infrastructuur verbeteren.

Reikwijdte en beleidslijnen

Gezien cyberveiligheid voor iedereen belangrijk is, wil de coalitie een rol spelen in het verstevigen van de beveiligingstoestand in ons land aan de hand van doelgerichte initiatieven. Ze zal zorgen voor kostbare input voor het opstellen van beleidslijnen, zodat er op alle niveaus in ons land doeltreffende, wettelijke en operationele veiligheidskaders worden opgesteld. De Digitale Agenda van de Belgische regering zal een belangrijk focuspunt worden in de inspanningen van de coalitie die gericht zijn op het beleid.

Verder zal de coalitie meewerken aan sensibiliseringsprojecten, op nationaal vlak en van ondernemingen, opdat de actieve en niet-actieve bevolking op een zorgvuldigere manier zou omgaan met cyberveiligheid en voldoende vertrouwen zou hebben om van de nieuwe digital economie een succes te maken.

Cyberveiligheid is een gegeven dat snel verandert en dat dus ook een flexibele aanpak van de coalitie vereist. Daarom zal de coalitie, naast vergaderingen en het uitwisselen van expertise, de ‘sporen’ bepalen die nodig zijn om nieuwe aspecten van cyberveiligheid te ontwikkelen en bestuderen. Een van die sporen heeft te maken met een sensibiliseringscampagne voor werknemers van ondernemingen, en voor het grote publiek, in de eerste plaats gericht op jongeren. Alle leden van de coalitie dragen bij tot deze nationale campagne om het bereik ervan te vergroten.

De Cyber Security Coalition wil een belangrijke rol spelen in de verbetering van de cyberveiligheid van haar leden, maar zal ook haar plicht doen in het verbeteren van het cyberbeveiligingsimago van ons land.


Sign up for our Cyber Pulse newsletter

Stay tuned to the forthcoming activities of the Coalition community. Cyber Pulse keeps you up-to-date on the latest cybersecurity news, community actions and member stories.

Download onze Cyber Security Gidsen


Deel deze nuttige inhoud met vrienden:

Volg ons op sociale netwerken: